Modificare legislativa 01 ianuarie 2018. Transferul cotributiilor de la angajator la angajat. Negocieri colective pentru firme cu peste 21 de salariati

1502

Negocierile colective intervin, în mod obișnuit, în cazul firmelor care au cel puțin 21 de salariați, conform legislației dialogului social. Însă Guvernul a introdus recent o obligație generală de negocieri colective, indiferent de numărul angajaților, în contextul nevoii de ajustare a salariilor brute. Prin excepție de la legislația actuală, negocierile trebuie demarate și finalizate în maximum 31 de zile, deși în condiții normale am fi vorbit de un răgaz de cel puțin 60 de zile.

Concret, în perioada 20 noiembrie – 20 decembrie 2017, toți angajatorii din România sunt obligați să desfășoare negocieri colective privind ajustarea salariilor brute. De ce? Pentru că, din cauza transferului contribuțiilor de pensii (CAS) și sănătate (CASS) în totalitate în sarcina angajaților, păstrarea salariilor brute din prezent ar însemna scăderea salariilor nete din 2018.

Din acest motiv, astăzi vă explicăm succint cam cum se desfășoară, în mod obișnuit, o negociere colectivă, în acord cu prevederile Legii dialogului social nr. 62/2011.

Înainte de toate trebuie spus că, printr-o negociere de acest fel, se urmărește reglementarea relațiilor de muncă/serviciu dintre angajat și salariați și orice alte acorduri în probleme de interes comun. În esență, scopul negocierilor colective este încheierea unui contract colectiv de muncă sau a unui act adițional la acesta.

În mod normal, negocierea colectivă intervine la angajatorii care au minimum 21 de salariați. Prin excepție, în cazul de față cu ajustarea salariilor brute, Guvernul a stabilit că inclusiv firmele cu mai puțin de 21 de angajați trebuie să poarte negocieri.

„Inițiativa negocierii aparține angajatorului sau organizației patronale. Angajatorul sau organizația patronală inițiază negocierea colectivă cu cel puțin 45 de zile calendaristice înaintea expirării contractelor colective de muncă sau a expirării perioadei de aplicabilitate a clauzelor stipulate în actele adiționale la contractele colective de muncă”, prevede legea amintită.

Dacă angajatorului îi lipsește inițiativa, negocierea începe la cererea scrisă a reprezentanților salariaților, la maximum zece zile după comunicarea solicitării.

„În termen de 5 zile calendaristice de la data declanșării procedurilor de negociere [inițiate de salariați], angajatorul sau organizația patronală are obligația să convoace toate părțile îndreptățite în vederea negocierii contractului colectiv de muncă”, scrie în Legea dialogului social.

La prima ședință de negociere, angajatorul pune anumite informații (situația la zi a companiei, locurile de muncă ocupate/vacante etc.) la dispoziția reprezentanților salariaților și părțile consemnează într-un proces-verbal aspecte precum componența echipelor de negociere, durata maximă a discuțiilor ori calendarul întâlnirilor.

Practic, data primei ședințe de negociere este data oficială a declanșării negocierilor. Apoi, conform actului normativ, „la fiecare ședință de negociere se vor încheia procese-verbale semnate de reprezentanții mandatați ai părților în care se va consemna conținutul negocierilor”.

Bine de știut este că, în contractele colective, clauzele pot stabili drepturi și obligații doar în limitele și în condițiile prevăzute de legislația în vigoare. Concret, acest document se aplică tuturor salariaților firmei.

De obicei, negocierea colectivă durează cel mult 60 de zile calendaristice, dacă părțile nu decid altfel. Însă, în cazul de față al ajustării salariilor brute, Executivul spune că negocierea poate să dureze maximum 31 de zile, adică între 20 noiembrie și 20 decembrie 2017.

„Contractele colective de muncă, încheiate la orice nivel, nu pot fi semnate decât de reprezentanții mandatați în acest sens ai părților care au negociat”, este subliniat în Legea dialogului social. Un contract colectiv are o valabilitate de cel puțin 12 luni și de cel mult 24 de luni, iar părțile pot decide o prelungire unică a valabilității de maximum 12 luni.

În fine, atât contractul colectiv, cât și actele adiționale la acesta trebuie încheiate în scris și înregistrate, în esență, la inspectoratul teritorial de muncă. Contractele colective se aplică ori de la data înregistrării, ori de la o dată ulterioară stabilită de părți în urma negocierii colective.

În altă ordine de idei, dacă durata maximă a negocierii colective expiră și părțile n-au ajuns la un acord, atunci există premisele declanșării unui conflict colectiv de muncă.

informeaza avocatnet.ro