Amenzile contraventionale pot fi achitate la jumatate in 15 zile (modificare de la 48 de ore asa cum era pana acum)

662

Reglementarea este prevazuta in Legea nr. 203/2018 legata de masurile de eficientizare a achitarii amenzilor contraventionale.

“Procesul-verbal de constatare a contraventiei va cuprinde in mod obligatoriu: data si locul unde este incheiat; numele, prenumele, calitatea si institutia din care face parte agentul constatator; numele, prenumele, domiciliul si codul numeric personal ale contravenientului, descrierea faptei contraventionale cu indicarea datei, orei si locului in care a fost savarsita, precum si aratarea imprejurarilor care pot servi la aprecierea gravitatii faptei si la evaluarea eventualelor pagube pricinuite; indicarea actului normativ prin care se stabileste si se sanctioneaza contraventia; indicarea societatii de asigurari, in situatia in care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulatie; posibilitatea achitarii, in termen de 15 zile de la data inmanarii sau comunicarii procesului-verbal, a jumatate din minimul amenzii prevazute de actul normativ; termenul de exercitare a caii de atac si instanta la care se depune plangerea.”

Prin majorarea termenului la 15 zile se doreste cresterea incasarilor la buget si degrevarea instantelor de judecata, care au numeroase cauze privind contestatii impotriva sanctiunilor aplicate prin procesele verbale de contraventie.