Beneficiile Certificatului de situatie de urgenta

411

In această perioadă, majoritatea antreprenorilor şi companiilor se confruntă cu probleme economice, pe fondul pandemiei de coronavirus.

La ce iti folosesti Certificatul in Situatie de Urgenta?

Ca urmare a publicării în Monitorul Oficial a Ordonanței de Urgență nr. 29/2020, întreprinderile mici și mijlocii, care și-au întrerupt activitatea total sau parțial în baza deciziilor emise de autoritățile publice competente, potrivit legii, pe perioada stării de urgență decretate și care dețin certificatul de situație de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, beneficiază de amânarea la plată pentru serviciile de utilități – electricitate, gaze naturale, apă, servicii telefonice și de internet, precum și de amânarea la plată a chiriei pentru imobilul cu destinație de sediu social și de sedii secundare.

n contractele în derulare, altele decât cele prevăzute mai sus, încheiate de întreprinderile mici sau mijlocii, poate fi invocată forța majoră împotriva acestora numai după încercarea, dovedită cu înscrisuri comunicate între părți prin orice mijloc, inclusiv prin mijloace electronice, de renegociere a contractului, pentru adaptarea clauzelor acestora cu luarea în considerare a condițiilor excepționale generate de starea de urgență.

Dacă afacerea ta a fost profund afectată de pandemia coronavirus, ai nevoie de acest certificat pentru a obține un certificat de forță majoră, ca să poți suspenda executarea contractelor, să nu mai plătești furnizorii, chiria și să câștigi timp.

Încă nu au fost publicate exact codurile CAEN aferent acestor domenii, ceea ce ne duce cu gândul că vor fi încadrate toate care au această activitate în fapt, fără a fi condiționate de un cod CAEN anume.

Mai apoi, va trebui să depui o cerere online, prin intermediul platformei http://prevenire.gov.ro/, prin care trebuie să completezi: 

  • datele de identificare ale societății;
  • datele de contact;
  • motivul solicitării certificatului pentru situații de urgență;
  • justificarea nevoii acestuia;
  • date referitoare la situaţiile financiare.

Platforma nu este, încă, pregătită în acest scop, dar se prevede că va avea o secțiune destinată cererilor, în cel mult 5 zile de la publicarea în Monitorul Oficial a Hotărârii.

De asemenea, pentru a dovedi necesitatea eliberării certificatului, va trebui să încarci câteva documente justificative, conform art. 2 alin. (3) din Hotărâre:

  1. Certificatul Unic de Înregistrare al societății;
  2. CI Administrator/ Administratori/ Reprezentant Legal;
  3. balanță contabilă certificată, pe luna în care s-a observat o scădere a încasărilor cu minimum 40% față de perioada similară a anului precedent solicitării, împreună cu balanța contabilă la care face referire în raportare;
  4. o declarație pe propria răspundere, prin care îți asumi pe deplin cele declarate și depuse,  existentă pe site;
  5. certificatul constatator eliberat de către Oficiul Național al Registrului Comerțului. informeaza blog.avocatoo.ro