Ciolacu anunță un proiect de lege care prevede amânarea pentru 3 luni a plății CAS și CASS pentru firmele care își păstrează angajații

234

PSD, ALDE și Pro România vor depune un proiect de lege în Parlament care include o serie de facilități fiscale, amânare și reeșalonare de plăți acordate companiilor și angajaților acestora, anunță președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, după o întâlnire cu Victor Ponta și Călin Popescu Tăriceanu.

Printre măsurile anunțate de Ciolacu se numără amânarea plății, la cerearea operatorului economic, a contribuțiilor sociale aferente veniturilor din salarii și a plății contribuției de asigurări sociale pentru o perioadă de 3 luni, începând cu luna martie. Pentru a beneficia de aceste prevederi, angajatorul trebuie să garanteze că păstrează pentru cel puțin 9 luni contractele de muncă ale angajaților.

De asemenea, proiectul depus de cele trei partide prevede amânarea plății la utilități (apa, energie, gaze, salubritate, servicii telefonice si de internet, cablu TV) pentru persoanele fizice și pentru firme pentru o perioadă de 3 luni, urmând ca după această perioadă sumele care se adună pentru plată să fie eșalonate pe o perioadă de 12 luni.

Ce prevede proiectul depus de PSD, ALDE și Pro România

(1) La cererea contribuabilului, operator economic, se amână la plată contribuțiile de asigurări sociale aferente veniturilor din salarii și veniturilor asimilate salariilor, așa cum sunt definite la art. 146 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, pentru o perioadă de 3 luni, începând cu luna martie 2020.

(2) La cererea contribuabilului operator economic, plata contribuției de asigurări sociale pentru aceste 3 luni se va face eșalonat, în următoarele șase luni ulterioare încetării facilității instituite la lit. a), în proporție de 50% din volumul total scadent.

(3) Facilitățile prevăzute la alin. 1 si 2 se acordă sub condiția păstrării valabilității contractelor de muncă existente la data de 1 martie 2020 pentru o perioada de 9 luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi.

(4) Pe perioada acordării facilităților de la alin. 1 si 2, salariații beneficiază de vechime în muncă, iar contribuțiile sociale obligatorii vor fi completate de la bugetul de stat.

Art. 2. La cererea contribuabilului, operator economic, se amână la plată contribuția asiguratorie pentru muncă aferentă veniturilor din salarii și veniturilor asimilate salariilor, așa cum sunt definite la art. 219 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, pentru o perioadă de 3 luni, începând cu luna martie 2020.

Art. 3

Contribuabilii operatori economici, nu vor plăti dobânzi sau penalități de întârziere pentru perioada cât timp plata contribuțiilor este amânată.

Art. 4

(1) La cererea beneficiarului , persoane fizice și operatori economici , se amâna la plată, pentru o perioada de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, plata serviciilor de utilități (apa, energie, gaze, salubritate, servicii telefonice si de internet, cablu TV) pentru toți beneficiarii de astfel de servicii de pe teritoriul României.

(2) La expirarea perioadei de trei luni menționate la alin. (1), beneficiarii de servicii de utilități vor plăti sumele scadente, eșalonat, pe o perioadă de 12 luni de la expirarea perioadei, fără a li se percepe dobânzi și penalități de întârziere.

(3) Furnizorii de servicii de utilități vor eșalona debitele restante fără a depăși raportul de 1/12 pe lună.