Creditarea contului de TVA

559
Creditarea contului de TVA

Creditarea contului de TVA

 • Creditarea contului de TVA încasată, aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii, inclusiv taxa aferentă avansurilor:
  – sume din alte conturi de TVA ale clienților plătitori de TVA;
  – sume din contul curent al clienților neplătitori de TVA.
 • Transferuri de sume din contul curent al titularului, reprezentând:
  – TVA aferentă încasărilor prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar;
  – TVA care nu a fost virată în contul de TVA de beneficiari care nu aveau această obligație (de exemplu TVA virată în contul curent de către un beneficiar persoană fizică neplătitoare de TVA)
 • Depuneri de numerar/viramente reprezentând diferența dintre TVA aferentă încasărilor în numerar și TVA aferentă plăților în numerar
 • Sume transferate dintr-un alt cont de TVA al titularului
 • Sume transferate din contul curent al titularului deschis la aceeași instituție de credit
 • Sume încasate ca urmare a unor corecții în urma unor erori materiale în procesul de plată
 • Sume încasate ca urmare a corectării facturilor sau ca urmare a ajustării bazei de impozitare a TVA
 • Rambursarea soldului negativ de TVA din decontul de TVA – dacă titularul optează să i se vireze sumele în contul de TVA
 • Alte sume rezultate din operațiuni stabilite prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală
 • Sume reprezentând TVA decontate între membrii grupului fiscal unic
 • Dobânda aferentă contului de TVA.