Debitarea contului de TVA

841
Debitarea contului de TVA

Debitarea contului de TVA

 • TVA achitată furnizorilor/prestatorilor, aferentă achizițiilor de bunuri/servicii, inclusiv TVA aferentă avansurilor
  – sume transferate către conturile de TVA ale furnizorilor
 • TVA achitată la bugetul de stat (diferența între TVA colectată și TVA dedusă);
 • sume transferate într-un alt cont de TVA deschis de titularul contului
 • sume achitate ca urmare a unor corecții în urma unor erori materiale în procesul de plată
  – cu acordul ANAF dacă se virează într-un alt cont decât un cont de TVA
 • sume achitate ca urmare a corectării facturilor sau ca urmare a ajustării bazei de impozitare a TVA
  – cu acordul ANAF dacă se virează într-un alt cont decât un cont de TVA
 • sume transferate în contul curent al titularului deschis la aceeași instituție de credit, în limita sumelor care au fost transferate temporar din acest cont – cu acordul ANAF
 • sume transferate în conturile de venituri bugetare/disponibilități, în cazul instituțiilor publice înregistrate în scopuri de TVA;
 • sume transferate în contul curent, în cazul persoanelor care nu mai au obligația de a avea un cont distinct de TVA – cu acordul ANAF
 • sume reprezentând TVA achitată în numerar sau cu cardul din contul curent
 • alte sume, cu acordul organului fiscal, conform ordinului președintelui ANAF
 • sume reprezentând TVA decontate între membrii grupului fiscal unic
 • comisioanele percepute de instituțiile de credit, aferente contului de TVA
 • Este interzisă retragerea în numerar a unor sume din contul de TVA
 • Transferul din contul de TVA într-un cont de altă natură (al titularului sau al altei persoane) se efectuează numai cu aprobarea ANAF. Aprobarea ANAF se acordă în termen de maximum 3 zile lucrătoare.
 • Pentru transferul între conturile de TVA ale titularului sau între contul de TVA al titularului și conturile de TVA ale altor persoane se instituie un mecanism de verificare (cod IBAN cu “TVA” în structura acestuia)

Transferul sumelor din contul de TVA în contul curent se poate efectua numai cu aprobarea ANAF

Transferul poate fi efectuat pentru:
• sumele cu care a fost alimentat în prealabil contul de TVA din contul curent
• de exemplu, sume transferate din contul curent în contul de TVA pentru plata TVA aferente unei achiziții
• sume rămase în contul de TVA în cazul persoanelor care nu mai au obligația de a avea un cont distinct de TVA
• de exemplu, persoane cărora li se anulează codul de TVA ca urmare a trecerii de la regimul
de taxare la regimul special de scutire de TVA
• sume reprezentând TVA achitate furnizorilor/prestatorilor în numerar sau cu cardul (de ex. s-a achitat la benzinărie cu cardul sau în numerar)
• corecții (de exemplu, corectarea unor erori materiale sau ajustarea bazei de impozitare ca urmare a unor situații precum reduceri de preț, anulări de operațiuni, etc.)

NOTĂ: Este interzisă retragerea în numerar a unor sume din contul de TVA, precum și transferul către alte destinații și în alte condiții decât cele prevăzute de lege.