Declaratia 600 – studiu de caz – stabilirea contributiei de asigurari sociale si a contributiei de asigurari sociale de sanatate pentru persoanele fizice

911

Mai jos vom prezenta CINE TREBUIE SA DEPUNA DECLARATIA 600 la termenul stabilit.

După modificarea Codului fiscal prin OUG 79/2017, Ministerul Finanţelor a publicat acum şi un proiect de hotărâre care modifică normele de aplicare. Acestea oferă mai multe exemple de calcul a CAS şi CASS, pentru persoanele care obţin venituri din activităţi independente, chirii sau dividende.

Ordinul nr. 4140 din 27 decembrie 2017 aproba modelul si continutul urmatoarelor formulare:
– Declaratie privind venitul asupra caruia se datoreaza contributia de asigurari sociale si cu privire la incadrarea veniturilor realizate in plafonul minim pentru stabilirea contributiei de asigurari sociale de sanatate
– Decizie de impunere privind stabilirea contributiei de asigurari sociale si a contributiei de asigurari sociale de sanatate pentru persoane fizice

ATENTIE Declaratia se depune la organul fiscal central competent de catre persoanele fizice care realizeaza venituri asupra carora se datoreaza contributia de asigurari sociale si/sau contributie de asigurari sociale de sanatate.

Astfel, in cazul CAS, persoanele fizice care nu sunt exceptate de la plata CAS, potrivit prevederilor art. 150 din Codul Fiscal, care realizeaza venituri din activitati independente, din una sau mai multe surse de venit prevazute la art. 148 alin (2) din Codul Fiscal, datoreaza CAS daca indeplinesc o serie de conditii.
In ceea ce priveste contributia de asigurari sociale de sanatate (CASS), persoanele fizice care nu se incadresa in cateroriile de persoane exceptate de la plata CASS, potrivit prevederile art. 154 din Codul fiscal, datoreaza contributia daca realizeaza venituri anuale anuale cumulate cel putin egale cu 12 salarii de baza minime brute pe tara din una sau mai multe surse de venituri, din urmatoarele categorii:
a) Venituri din activitati independente
b) Venituri din asocietea cu o persoana juridical
c) venituri din cedarea folosintei bunurilor
d)venituri din investitii
e) venituri din activitati agricole, sivilcultura si piscicultura
f) venituri din alte surse

Persoanele fizice care realizeaza venituri anuale sub nivelul de 12 salarii de baza minim brute pe tara pot opta pentru depunerea declaratiei si pentru plata CASS in aceleasi conditii ca si in cazul care realizeaza venituri anuale peste nivelul a 12 salarii de baza minime brute, optiunea fiind obligatorie intregul an fiscal.

CUM SE FACE PLATA CAS

Ministerul Finanţelor dă mai multe exemple privind modul în care vor plăti contribuţii sociale românii care realizează venituri din activităţi independente şi care trebuie să depună până la 31 ianuarie „Formularul 600”. Fiscul estimează că sunt circa 210.000 de români în această situaţie.

Exemplul 1 privind aplicarea prevederilor art. 148 din Codul fiscal
O persoană fizica a realizat in cursul anului fiscal 2017, din desfasurarea unei activitati independente (activitatea de expertiza contabila), un venit net anual de 50.000 lei. Activitatea a fost desfăşurată întregul an fiscal. Persoana fizică nu are calitatea de pensionar şi nu este asigurată în sistem propriu de asigurări sociale. Obligaţiile contribuabilului, din punct de vedere al contribuţiei de asigurări sociale (CAS), începând cu anul 2018: Salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată în vigoare în luna ianuarie 2018 este de 1.900 lei. Plafonul minim lunar în funcţie de care se stabileşte obligaţia plăţii CAS: 1.900 lei Venitul net anual realizat în anul precedent, raportat la numărul lunilor de activitate din cursul anului: 50.000 lei/12luni = 4.167 lei

Intrucat venitul net realizat in anul precedent, raportat la numarul lunilor de activitate din cursul anului este mai mare decat nivelul salariului minim, in vigoare in luna ianuarie a anului pentru care se stabileste contributia, contribuabilul are obligatia platii CAS in anul 2018 la un venit lunar ales, cel putin egal cu 1.900 lei. Contribuabilul depune la organul fiscal, pana la 31 ianuarie 2018, inclusiv, declaratia privind venitul asupra caruia datoreaza contributia si isi alege ca venit lunar, baza de calcul CAS, suma de 2.000 lei.
-CAS lunara datorata de contribuabil in anul 2018 este de 500 lei (2.000 lei x 25%)
-CAS anuala datorata de contribuabil in anul 2018 este de 6.000 lei (500 lei x 12 luni)
Organul fiscal stabileste CAS datorata de contribuabil prin decizie de impunere, iar plata contributiei se efectueaza trimestrial, in 4 rate egale, pana la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru

Exemplul 2 privind aplicarea prevederilor art. 148 din Codul fiscal
O persoană fizica a realizat în cursul anului fiscal 2017, din desfasurarea unei activitati independente (activitatea de traducator autorizat), un venit net anual de 20.000 lei. Activitatea a fost desfăşurată întregul an fiscal. Persoana fizică nu are calitatea de pensionar şi nu este asigurată în sistem propriu de asigurări sociale. Obligaţiile contribuabilului, din punct de vedere al contribuţiei de asigurări sociale (CAS), începând cu anul 2018: Salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată în vigoare în luna ianuarie 2018 este de 1.900 lei. Plafonul lunar minim în funcţie de care se stabileşte obligaţia plăţii CAS: 1.900 lei Venitul net anual realizat în anul precedent, raportat la numărul lunilor de activitate din cursul anului: 20.000 lei/12luni = 1.667 lei Întrucât venitul net anual realizat în anul precedent, raportat la numărul lunilor de activitate din cursul anului 2017 este mai mic decât nivelul salariului minim, în vigoare în luna ianuarie a anului pentru care se stabileşte contribuţia, contribuabilul nu are obligaţia plăţii CAS în anul 2018. Contribuabilul optează pentru plata CAS şi depune la organul fiscal, până la 31 ianuarie 2018, inclusiv, declaraţia privind venitul asupra căruia datorează contribuţia, prin care îşi exercită opţiunea şi îşi alege ca venit lunar, bază de calcul CAS, suma de 1.900 lei. CAS lunară datorată de contribuabil în anul 2018 este de 475 lei (1.900 lei x 25%) CAS anuală datorată de contribuabil în anul 2018 este de 5.700 lei (475 lei x 12 luni) Organul fiscal stabileşte CAS datorată de contribuabil prin decizie de impunere, iar plata contribuţiei se efectuează trimestrial, în 4 rate egale, până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.

Exemplul 3 privind aplicarea prevederilor art. 148 din Codul fiscal
O persoană fizică a realizat în cursul anului fiscal 2017, din desfăşurarea unor activităţi independente (activitatea de consultanţă fiscală şi din drepturi de proprietate intelectuală), următoarele venituri: – din activitatea de consultanţă fiscală, desfăşurată pe parcursul a 10 luni începând cu luna martie 2017, un venit net anual de 200.000 lei; – din drepturi de proprietate intelectuală, realizat pe parcursul a 5 luni în perioada ianuarie – mai 2017, inclusiv, un venit net anual de 10.000 lei. Persoana fizică nu are calitatea de pensionar şi nu este asigurată în sistem propriu de asigurări sociale. Obligaţiile contribuabilului, din punct de vedere al contribuţiei de asigurări sociale (CAS), începând cu anul 2018: Salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată în vigoare în luna ianuarie 2018 este de 1.900 lei. Plafonul lunar minim în funcţie de care se stabileşte obligaţia plăţii CAS: 1.900 lei Venitul net anual realizat în anul precedent, din activitatea de consultanţă fiscală, raportat la numărul lunilor de activitate din cursul anului: 200.000 lei/10 luni = 20.000 lei Venitul net anual realizat în anul precedent, din drepturi de proprietate intelectuală, raportat la numărul lunilor de activitate din cursul anului: 10.000 lei/5 luni = 2.000 lei Venitul net lunar cumulat din activităţi independente 22.000 lei = 20.000 lei +2.000 lei Întrucât venitul net anual cumulat realizat în anul precedent, raportat la numărul lunilor de activitate din cursul anului 2017 este mai mare decât nivelul salariului minim, în vigoare în luna ianuarie a anului pentru care se stabileşte contribuţia, contribuabilul are obligaţia plăţii CAS în anul 2018 la un venit lunar ales, cel puţin egal cu 1.900 lei. Contribuabilul depune la organul fiscal, până la 31 ianuarie 2018, inclusiv, declaraţia privind venitul asupra căruia datorează contribuţia, şi îşi alege un venit lunar, bază de calcul CAS, suma de 8.000 lei. CAS lunară datorată de contribuabil în anul 2018 este de 2.000 lei (8.000 lei x 25%) CAS anuală datorată de contribuabil pentru anul 2018 este de 24.000 lei (2.000 lei x 12 luni) Organul fiscal stabileşte CAS datorată de contribuabil prin decizie de impunere, iar plata contribuţiei se efectuează trimestrial, în 4 rate egale, până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru. Cum se face plata CASS

Exemplul 1 privind aplicarea prevederilor art. 170 din Codul fiscal
O persoană fizică a realizat în cursul anului fiscal 2017, din desfăşurarea unei activităţi independente (activitatea de avocatură), un venit net anual de 80.000 lei. Obligaţiile contribuabilului, din punct de vedere al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate (CASS), începând cu anul 2018: Salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată în vigoare în luna ianuarie 2018 este de 1.900 lei. Plafonul minim anual în funcţie de care se stabileşte obligaţia plăţii CASS în anul 2018: 22.800 lei = 1.900 lei x 12 luni Venitul net anual realizat în anul precedent: 80.000 lei Întrucât venitul net realizat în anul precedent este mai mare decât nivelul a de 12 ori salariul minim brut pe ţară în vigoare în luna ianuarie a anului pentru care se stabileşte contribuţia, contribuabilul are obligaţia plăţii CASS în anul 2018 la o bază lunară de calcul egală cu nivelul salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată în vigoare în luna pentru care se datorează contribuţia, respectiv 1.900 lei pentru anul 2018. Contribuabilul depune la organul fiscal, până la 31 ianuarie 2018, inclusiv, declaraţia privind încadrarea veniturilor realizate în plafonul lunar. CASS lunară datorată de contribuabil în anul 2018 este de 190 lei (1.900 lei x 10%) CASS anuală datorată de contribuabil în anul 2018 este de 2.280 lei (190 lei x 12 luni) Organul fiscal stabileşte CASS datorată de contribuabil prin decizie de impunere, iar plata contribuţiei se efectuează trimestrial, în 4 rate egale, până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.

Exemplul 2 privind aplicarea prevederilor art. 170 din Codul fiscal
O persoană fizică a realizat în cursul anului fiscal 2017, venituri din desfăşurarea unei activităţi agricole, pentru care norma anuală de venit este de 15.000 lei şi un venit net anual de 5.000 lei din cedarea folosinţei bunurilor. Obligaţiile contribuabilului, din punct de vedere al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate (CASS), începând cu anul 2018: Salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată în vigoare în luna ianuarie 2018 este de 1.900 lei. Plafonul minim anual în funcţie de care se stabileşte obligaţia plăţii CASS în anul 2018: 22.800 lei = 1.900 lei x 12 luni Venitul anual cumulat realizat în anul 2017: 20.000 lei = 15.000 lei +5.000 lei Întrucât venitul net cumulat realizat în anul precedent este mai mic decât nivelul a de 12 ori salariul minim brut pe ţară în vigoare în luna ianuarie a anului pentru care se stabileşte contribuţia, contribuabilul nu are obligaţia plăţii CASS în anul 2018. a) Contribuabilul optează pentru plata CASS şi depune la organul fiscal, până la 31 ianuarie 2018, inclusiv, declaraţia cu privire la încadrarea veniturilor realizate în plafonul lunar prin care îşi exercită opţiunea. CASS lunară datorată de contribuabil în anul 2018 este de 190 lei (1.900 lei x 10%) CASS anuală datorată de contribuabil în anul 2018 este de 2.280 lei (190 lei x 12 luni) Organul fiscal stabileşte CASS datorată de contribuabil prin decizie de impunere, iar plata contribuţiei se efectuează trimestrial, în 4 rate egale, până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru. b) Contribuabilul nu optează pentru plata CASS în anul 2018 şi nu depune declaraţia cu privire la încadrarea veniturilor realizate în plafonul lunar.

Exemplul 3 privind aplicarea prevederilor art. 170 din Codul fiscal
O persoană fizică a realizat în cursul anului fiscal 2017, din desfăşurarea unor activităţi independente (activitatea de consultanţă fiscală şi din drepturi de proprietate intelectuală) şi din investiţii (dividende distribuite în anul 2017), următoarele venituri: – din activitatea de consultanţă fiscală, un venit net anual de 30.000 lei; – din drepturi de proprietate intelectuală, un venit net anual de 10.000 lei; – din investiţii, dividende distribuite în sumă de 100.000 lei. Obligaţiile contribuabilului, din punct de vedere al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate (CASS), începând cu anul 2018: Salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată în vigoare în luna ianuarie 2018 este de 1.900 lei. Plafonul minim anual în funcţie de care se stabileşte obligaţia plăţii CASS în anul 2018: 22.800 lei = 1.900 lei x 12 luni Venitul net anual cumulat realizat în anul 2017: 140.000 lei = 30.000 lei + 10.000 lei +100.000 lei Întrucât venitul net cumulat realizat în anul precedent este mai mare decât nivelul nivelul a de 12 ori salariul minim brut pe ţară în vigoare în luna ianuarie a anului pentru care se stabileşte contribuţia, contribuabilul are obligaţia plăţii CASS în anul 2018 la o bază lunară de calcul egală cu nivelul salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată în vigoare în luna pentru care se datorează contribuţia, respectiv 1.900 lei pentru anul 2018. Contribuabilul depune la organul fiscal, până la 31 ianuarie 2018, inclusiv, declaraţia privind încadrarea veniturilor realizate în plafonul minim, respectiv declaraţia cu privire la încadrarea veniturilor realizate în plafonul lunar. CASS lunară datorată de contribuabil în anul 2018 este de 190 lei (1.900 lei x 10%). CASS anuală datorată de contribuabil în anul 2018 este de 2.280 lei (190 lei x 12 luni). Organul fiscal stabileşte CASS datorată de contribuabil prin decizie de impunere, iar plata contribuţiei se efectuează trimestrial, în 4 rate egale, până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.