Din 2023, noul plafon pentru microintreprinderi va fi 500.000 de euro. Vor fi eliminate multe facilitati si vor aparea restrictii

40

Dupa lungi dezbateri, modificarile privind noua forma a Codului fiscal au prins contur. Astfel, noul plafon pentru microintreprinderi va fi 500.000 de euro, asa cum s-a dorit inca de la finalul anului 2021, insa Guvernul nu aprobat atunci masura. 

Potrivit OG 16/2022, va fi redus plafonul veniturilor obtinute in anul precedent, de la 1 000 000 euro la 500 000 euro.  Astfel, firmele cu venit peste 500.000 de euro vor trece la impozit pe profit de 16%, din trimestrul urmator celui in care s-au depasit aceste plafoane. Este important de precizat ca si microintreprinderile care realizeaza venituri din consultanta si/sau management peste 80% trec la impozit pe profit din anul 2023. Daca in cursul unui an fiscal o microintreprindere realizeaza venituri mai mari de 500.000 euro sau ponderea veniturilor realizate din consultanta si/sau management in veniturile totale este de peste 20% inclusiv, aceasta datoreaza impozit pe profit incepand cu trimestrul in care s-a depasit oricare dintre aceste limite, fara posibilitatea de a mai opta pentru perioada urmatoare sa aplice impozit pe micro.

De retinut ca firmele care, de la 1 ianuarie 2023, ies din regimul de impozitare al microintreprinderii, ca urmare a depasirii plafoanelor, vor trebui sa comunice ANAF pana pe 31 martie 2023 iesirea din sistemul de impozitare pe micro.

Aceasta nu este singura masura care priveste regimul microintreprinderilor. Coalitia de guvernare a luat decizia de a elimina mai multe facilitati si de a introduce unele restrictii. Microintreprinderile fara niciun salariat si cele care au activitate in consultanta vor trece la impozitul pe profit – 16%. Astfel cota de impozit de 3% pentru microintreprinderile fara salariati este eliminata, incepand cu 1 ianuarie 2023.

OG 16/2022 – noutati privind microintreprinderile

– instituirea conditiei ca microintreprinderea sa aiba cel putin un salariat, situatie in care este necesara eliminarea cotei de impozitare de 3%;

– instituirea unei conditii de detinere de titluri de participare de catre acelasi actionar/asociat la cel mult trei microintreprinderi, in cazul actionarilor asociatilor care detin mai mult de 25% din valoarea/numarul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot;

– limitarea la 20% a veniturilor obtinute din consultanta si management;

– excluderea din sfera de aplicare a impozitului pe veniturile microintreprinderilor a persoanelor juridice care desfasoara activitati: in domeniul bancar, in domeniul asigurarilor si reasigurarilor, al pietei de capital, inclusiv activitati de intermediere in aceste domenii, in domeniul jocurilor de noroc, precum si a persoanelor juridice romane care desfasoara activitati de explorare, dezvoltare, exploatare a zacamintelor de petrol si gaze naturale;

– eliminarea posibilitatii de optiune pentru aplicarea impozitului pe profit in situatia in care erau indeplinite conditiile legate de valoarea capitalului social si a numarului de salariati;

– mentinerea cotei de impozitare de 1%;

– efectuarea unor corelari tehnice pentru integrarea noilor conditii de incadrare in regulile fiscale in vigoare;

– pentru aplicarea conforma a Directivei 2011/96/UE, instituirea unei reguli de scadere din baza impozabila a dividendelor primite, din state membre ale UE, de catre microintreprinderi, daca sunt indeplinite anumite conditii;

– eliminarea unor prevederi care au devenit caduce in raport cu perioada in care s-au aplicat, respectiv in anul 2017;

– stabilirea ordinii de scadere din impozitul pe veniturile microintreprinderilor a sumelor reprezentand sponsorizari pentru sustinerea entitatilor nonprofit, unitatilor de cult, cheltuieli pentru UNICEF si alte organizatii internationale, precum si achizitii de aparate de marcat electronice fiscale puse in functiune;

– modificarea termenului de depunere a declaratiei informative privind beneficiarii bunurilor/serviciilor/sponsorizarilor, corelat cu termenul de depunere a declaratiei de impozit pentru trimestrul IV, reglementat de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 153/2020 pentru instituirea unor masuri fiscale de stimulare a mentinerii/cresterii capitalurilor proprii, precum si pentru completarea unor acte normative;

– clarificarea valorii impozitului asupra caruia se aplica reducerea de impozit reglementata de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 153/2020;

– alte corelari tehnice.

Situatia actuala privind regimul microintreprinderilor

In prezent, incadrarea ca microintreprindere se efectueaza pe baza anumitor conditii de indeplinit, una dintre acestea impunand ca persoana juridica romana sa fi realizat la data de la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent, venituri ce nu au depasit echivalentul in lei a 1.000.000 euro.

Impozitul pe veniturile microintreprinderilor este un impozit obligatoriu. Cotele de impunere sunt diferentiate in functie de numarul de salariati, fiind aplicabila o cota de 1% in cazul in care microintreprinderea are cel putin un salariat si respectiv, o cota de 3% daca microintreprinderea nu are salariati (cu contract individual de munca cu norma intreaga)

Microintreprinderile pot desfasura oricare dintre activitatile ce se regasesc in Clasificarea activitatilor din economia nationala – CAEN, analizele efectuate din aceasta perspectiva asupra rentabilitatii activitatii economice desfasurate si a sarcinii fiscale relevand faptul ca persoanele juridice care desfasoara activitati din codul M –Activitati profesionale, stiintifice si tehnice, care necesita un inalt grad de pregatire punand la dispozitia beneficiarilor cunostinte si competente specializate, reprezinta cel mai mare numar de persoane cu rate ridicate de rentabilitate a activitatii. Prin urmare, avand in vedere aceste imprejurari, se propune limitarea aplicarii acestui regim de impozitare pentru persoanele juridice care obtin venituri din consultanta si management in cazul carora veniturile de asemenea natura nu pot depasi 20% din totalul veniturilor obtinute.

De asemenea, in prezent in sfera de aplicare a impozitului pe veniturile microintreprinderilor sunt cuprinse si persoane juridice care desfasoara activitati: in domeniul bancar, in domeniul asigurarilor si reasigurarilor, al pietei de capital, inclusiv activitati de intermediere in aceste domenii, in domeniul jocurilor de noroc, precum si persoanele juridice romane care desfasoara activitati de explorare, dezvoltare, exploatare a zacamintelor de petrol si gaze naturale, acestea fiind activitati reglementate specific. Potrivit prevederilor in vigoare privind regimul fiscal al dividendelor primite din statele membre ale UE de catre o persoana juridica romana – societate-mama de la o filiala a sa situata intr-un alt stat membru al UE care plateste un alt impozit ce substituie impozitul pe profit, potrivit legislatiei nationale trebuie sa beneficieze de prevederile Directivei 2011/96/UE a Consiliului din 30 noiembrie 2011 privind regimul fiscal comun care se aplica societatilor-mama si filialelor acestora din diferite state membre. In acest cadru legal, se considera necesara clarificarea aplicarii beneficiilor acestei directive si asupra dividendelor provenite din UE, realizate de o microintreprindere, precum si prin completarea corespunzatoare a regulilor de determinare a bazei impozabile, pentru acesti contribuabili.

De asemenea, potrivit regulilor in vigoare, pentru incadrarea in categoria microintreprinderilor, nu are relevanta numarul microintreprinderilor detinute de acelasi actionar/asociat. Legat de acest aspect, avand in vedere modul de calcul simplificat al impozitului dar si sarcina fiscala redusa, pentru incadrarea in plafonul de 1.000.000 euro si mentinerea activitatilor in sistemul de impunere pentru microintreprinderi multi investitori luau decizii de fragmentare a activitatilor desfasurate. Ca masura de combatere a acestui fenomen se propune detinerea de catre acelasi actionar/asociat, a cel mult trei persoane juridice eligibile sa aplice sistemul de impunere pe veniturile microintreprinderilor. Totodata, prin aceste masuri se are in vedere si evitarea concurentei neloiale prin folosirea abuziva a microintreprinderilor pentru mascarea formei de angajare a persoanelor fizice, aspect sesizat si de unii reprezentanti ai mediului de afaceri.

Microintreprinderile care efectueaza sponsorizari pentru sustinerea entitatilor nonprofit si a unitatilor de cult si/sau cheltuieli pentru Fondul Natiunilor Unite Pentru Copii – UNICEF si alte organizatii internationale au obligatia depunerii unei declaratii informative privind beneficiarii bunurilor/serviciilor/sponsorizarilor pana la 25 ianuarie inclusiv a anului urmator. Intrucat pentru perioada 2021-2025, potrivit prevederilor OUG nr. 153/2020 pentru instituirea unor masuri fiscale de stimulare a mentinerii/cresterii capitalurilor proprii, precum si pentru completarea unor acte normative, termenul de depunere a declaratiei pentru trimestrul IV este pana la 25 iunie a anului urmator celui de calcul, iar in formular se inscrie suma dedusa, se propune corelarea termenului de depunere a acestei declaratii informative cu cel de depunere a declaratiei de impunere. Pentru stabilirea valorii impozitului pe veniturile microintreprinderilor datorat intr-un trimestru, contribuabilii care efectueaza sponsorizari pentru sustinerea entitatilor nonprofit, unitatilor de cult si/sau cheltuieli pentru UNICEF si alte organizatii internationale scad aceste sponsorizari din impozit, pana la nivelul valorii reprezentand 20% din impozitul pe veniturile microintreprinderilor datorat pentru trimestrul in care au inregistrat cheltuielile respective.

In acelasi timp, microintreprinderile care achizitioneaza aparate de marcat electronice fiscale scad costul de achizitie aferent acestora din impozitul pe veniturile microintreprinderilor in trimestrul in care au fost puse in functiune, in limita impozitului datorat pentru trimestrul respectiv, fara a se stabili o ordine a acestei scaderi in raport cu cea efectuata pentru sponsorizari. Astfel, pentru clarificarea ordinii in care se efectueaza scaderea celor doua valori, este necesara o regula specifica. Aceasta ordine va permite si stabilirea valorii impozitului asupra caruia se vor aplica reducerile de impozit prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 153/2020.

In acelasi timp, luand in considerare tintele si jaloanele referitoare la domeniul fiscal din PNRR, este necesara modificarea titlului III din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, ca urmare a angajamentului care vizeaza reducerea graduala a ariei de aplicabilitate a impozitului pe veniturile microintreprinderilor si excluderea anumitor activitati desfasurate de microintreprinderi. Reducerea ariei de aplicabilitate a impozitului pe veniturile microintreprinderilor se regaseste si in recomandarile organismelor financiare internationale (Fondul Monetar International si Banca Mondiala) precum si in cele ale Comisiei Europene.

Informeaza Anaf