DOCUMENTE CARE TREBUIE AFIȘATE ÎN LOCAL

132

Întrucât pentru funcționarea localului tău trebuie să obții mai multe avize și autorizații de funcționare, legislația în vigoare impune și afișarea anumitor documente în incintă, într-un loc cât mai vizibil, care să ateste că respecți normele în vigoare. Nerespectarea acestei obligații poate atrage sancțiuni contravenționale, o situație pe care cu siguranță preferi să o eviți! Iată așadar care sunt documentele ce trebuie afișate.

 1. Certificatul de înregistrare (C.U.I.) al societății emis de O.N.R.C.

Aceasta este o reglementare impusă prin O.G. nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor.

 1. Certificatul constatator emis de O.N.R.C. pentru punctul de lucru în care localul tău își desfășoară activitatea

Este o reglementare impusă prin O.G. nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor și este un certificat eliberat în baza Legii nr.359/2004. Acesta mai poartă denumirea de Certificat de autorizare.

Aici ne referim la certificatul constatator primit de la Registrul Comerțului odată cu înregistrarea punctului de lucru (sau a sediului social, după caz). Trebuie să fii atent să nu-l confunzi cu Certificatul constatator eliberat în baza Legii 26/1990, care este cunoscut și sub denumirea de Certificat de mențiuni.

Iată cum arată un specimen al acestui certificat.

 1. Placheta A.N.P.C cu datele de contact corespunzătoare fiecărui județ în parte.
 2. Informare bon fiscal

Trebuie să afișezi, într-un loc vizibil în preajma casei/caselor de marcat fiscale următorul mesaj:

Această unitate este dotată cu casă de marcat fiscală, conform Legii 116/2004 și O.U.G. 28/1999.

Vă rugăm să solicitați și să păstrați bonul fiscal până la părăsirea unității.

 1. Informare de adaos comercial

Adaosul comercial practicat în unitate trebuie să fie afișat la loc vizibil.

Textul trebuie să fie simplu: ADAOS COMERCIAL 0 – 2000%.

 1. Formularul Ministerului Finanțelor cu privire la utilizarea caselor de marcat aprobat prin OMF nr.159/2015.
 2. Placheta pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun

Conform Legii nr.15/2016 care modifică Legea 349/2002, persoanele care administrează unitățile de alimentație publică vor elabora şi vor pune în aplicare regulamente interne pentru interzicerea fumatului în toate spațiile închise ale unității de alimentație publică, inclusiv includerea încălcării de către angajați a acestei obligații, ca abatere disciplinară gravă. Spaţiile menţionate se marchează cu indicatoare prin care să se indice «Fumatul interzis» şi folosirea simbolului internaţional, respectiv ţigareta barată de o linie transversală.

 

 1. Notă de informare privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal Conform normelor A.N.S.P.D.C.P., în cazul în care în localul tău există un sistem de monitorizare video, ai obligația de a-ți informa clienții, atât prin expunerea la loca vizibil a unui autocolant care să arate acest lucru, dar și printr-o notă de informare. Aceasta nu are o plachetă special creată/impusă de autorități, însă, poți regăsi în Anexă un model care include informațiile pe care trebuie să le conțină.
 2. Autorizare de funcționare din partea primăriei de care aparții

 

Înainte de începerea efectivă a activității, este necesar să obții o autorizație de funcționare eliberată de primăria în a cărei rază teritorială este amplasat localul tău. Această autorizație reprezintă un act administrativ care îți conferă dreptul de a presta servicii de alimentație publică. Solicitarea acestei autorizații este supusă anumitor condiții însă acestea sunt diferite, întrucât fiecare Primărie are reguli proprii, așa că recomandarea noastră este să te adresezi acestora în vederea clarificării modului în care o poți obține, precum și documentele care îți sunt necesare.

Totodată, trebuie să iei în calcul faptul că autoritățile locale îți vor aproba și orarul de funcționare al restaurantului în funcție de reglementările locale.

 1. Orar de funcționare

Ordonanța de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, care stabilește principiile generale referitoare la desfășurarea activității comerciale și care urmărește totodată dezvoltarea rețelei de distribuție a produselor și serviciilor de piață, stabilește că structurile de alimentație publică, și nu numai, pot să fi deschise în toate zilele săptămânii.

Având în vedere autorizația de funcționare obținută din partea autorităților locale, programul de funcționare pe care ți l-ai stabilit trebuie să respecte reglementările în vigoare privind liniștea și ordinea publică și solicitările autorităților privind continuitatea unor activități comerciale sau de prestări de servicii, în funcție de necesitățile consumatorilor dintr-o anumită comunitate.

În ceea ce privește orarul în care îți desfășori activitatea, acesta se afișează în mod obligatoriu la intrarea în unitate și trebuie să fie vizibil din exterior. În caz contrar, organele de control abilitate ale A.N.P.C. pot da amenzi.

 1. Plachetă lipsă autorizație de securitate la incendiu

Începând cu 21 ianuarie 2018  a intrat în vigoare Legea nr.28/2018  pentru completarea Legii nr.307/2006 (http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/73657)  privind apărarea împotriva incendiilor.

Conform acestei legi, beneficiarii investițiilor care vizează construcții publice FĂRĂ autorizație de securitate la incendiu au obligația să realizeze și să amplaseze panouri de înștiințare în dreptul intrărilor în spațiile respective, cu următorul conținut, tipărit cu litere de tipar cu dimensiuni de minimum 2,5 cm, de culoare roșie, pe fundal alb: „Acest spațiu funcționează fără autorizație de securitate la incendiu”.

În funcție de dimensiunea localului tău, există posibilitatea ca pentru acesta să nu ai nevoie de autorizație de securitate la incendiu. Mai multe informații cu privire la acest aspect le poți obține din partea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență.

 1. Plachetă control sanitar-veterinar

Conform prevederilor Ordinul nr. 5/2010 privind informarea consumatorilor în legătură cu produsele și serviciile supuse controlului sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor care sunt puse la dispoziția acestora de către persoanele fizice și juridice, placheta de mai jos trebuie afişată în loc vizibil, respectiv la intrarea şi ieşirea din unitate, precum şi lângă casele de marcat.

 1. Plan de evacuare

Planul de evacuare este un document care trebuie să fie afișat în fiecare incintă a localului tău, iar acest aspect este reglementat de către Legea nr.37/2006. Acesta conține, pe lângă harta locației, direcțiile de urmat în eventualitatea unei evacuări de urgență, persoanele responsabile pentru urmărirea evacuării, precum și alte informații, așa cum poți vedea în poza de mai jos.

 

Informeaz www.anaf.ro