Formular online parasire locuita

256

Conform prevederilor Ordonantei Militare nr. 3/2020, sunt instituite in sarcina populatiei obligatii cu privire la libera circulatie pe teritoriul României. Ordonanta militara nr. 3/2020 prevede în mod expres situatiile exceptionale și limitative în care populatia poate parasi locuinta.
Pentru justificarea acestor situatii este necesara prezentarea unei declaratii pe proprie raspundere sau a unei adeveninte din partea angajatorului. In acest sens, platforma formular.sts.ro este pusă la dispoziția populaţiei în vederea completării online a documentelor justificative prevăzute de art. 4 din Ordonanta militara nr. 3/2020. Ulterior generarii, documenentul se tipareste și se semneaza. Utilizati aceasta platforma doar daca este absolut necesar sa parasiti locuinta.