Ghid conectare casa de marcat la ANAF

91

Cui se adresează acest ghid

Acest GHID se adresează operatorilor economici având calitatea de:
– distribuitori autorizați / unități acreditate pentru service;
– utilizatori de aparate de marcat electronice fiscale,
după cum sunt definiți de O.U.G. nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza
aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Termene de conectare 

Conform OpANAF nr. 435/2021, conectarea aparatelor de marcat electronice fiscale se
realizează începând cu 31.03.2021.
Termenele limită de conectare pentru aparatele de marcat electronice fiscale sunt:
 30.06.2021 – Pentru aparatele de marcat electronice fiscale deținute de operatori
economici încadrați în categoria marilor contribuabili;
 30.11.2021 – Pentru aparatele de marcat electronice fiscale deținute de operatori
economici încadrați în categoria contribuabililor mici si mijlocii;
 La momentul fiscalizării, dacă această operațiune se realizează ulterior datelor 30.06.2021,
respectiv 30.11.2021, în funcție de categoria operatorilor economici care dețin aparatele de
marcat electronice fiscale.

Procedura de conectare a caselor de marcat la ANAF.

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Informatii_R/GHID_CONECTARE_AMEF_31032021.pdf