Modificare propusă a „Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate”

520

ORDIN
pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a „Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate”
EMITENT: MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
Nr. /
MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE
Nr. /
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
Nr. /

În temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, al art. 17 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Justiției Sociale, cu modificările și completările ulterioare, al art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, alart. 60 pct. 5 lit. d),138^1 alin. (3) și 147 alin. (17) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul finanțelor publice, ministrul muncii și justiției sociale și ministrul sănătății emit următorul ordin:

ART. 1
(1) Se aprobă modelul și conținutul formularului 112 „Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate”, precum și anexele nr. 1.1 „Anexa angajator” și nr. 1.2 „Anexa asigurat” la aceasta, prevăzute în anexa nr. 1.
(2) Anexa nr. 1.1 „Anexa angajator” și Anexa nr. 1.2 „Anexa asigurat” fac parte integrantă din formularul prevăzut la alin. (1).
(3) Se aprobă nomenclatoarele prevăzute în anexele nr. 2 – 5.
(4) Declarația prevăzută la alin. (1) este o declarație de impunere în sensul art. 1 pct. 18 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
ART. 2
Formularul prevăzut la art. 1 se completează și se depune conform instrucțiunilor prevăzute în anexa nr. 6.
ART. 3
Persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, instituțiile și persoanele fizice prevăzute la art. 68^1 alin.(2), 72 alin. (2), 84 alin. (8), 125 alin. (8)-(9), 147 alin. (1), (12) și (13), art. 151 alin. (5) și (6), art. 169 alin. (1), art. 174 alin. (5) și (6), art. 220 alin. (1) și (2) și art. 220^7 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, au obligația depunerii declarației prevăzute la art. 1 prin mijloace electronice de transmitere la distanță.

ART. 4
Caracteristicile de editare, modul de difuzare, de utilizare și păstrare a formularului prevăzut la art. 1 sunt stabilite în anexa nr. 7 la prezentul ordin.
ART. 5
Anexele nr. 1 – 7 fac parte integrantă din prezentul ordin.
ART. 6
Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu obligațiile declarative din luna publicării în Monitorul Oficial.
ART. 7
Direcțiile de specialitate și structurile subordonate din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Ministerului Sănătății, precum și direcțiile de specialitate și structurile subordonate sau cele care funcționează sub autoritatea Ministerului Muncii și Justiției Sociale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. 8
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Eugen Orlando TEODOROVICI
Ministrul finanțelor publice

Marius-Constantin BUDĂI Sorina PINTEA
Ministrul muncii și justiției sociale Ministrul sănătății