Noul nomenclator al obligatiilor fiscale: impozite

611

    ANAF a publicat in data de 3 iulie proiectul de ordin al presedintelui ANAF pentru aprobarea Nomenclatorului obligatiilor fiscale care se platesc in contul unic incepand cu 1 iulie 2018. Acesta a fost aprobat prin Ordinul ANAF nr. 1612/2018 si cuprinde 46 de impozite si contributii:
1. Impozit pe veniturile din salarii/si sau asimilate salariilor;

2. Impozit pe veniturile din pensii;

3. Plati anticipate, in contul impozitului pe profit anual, datorate de institutii de credit, persoane juridice romane, si de sucursalele din Romania ale institutiilor de credit, persoane juridice straine;

4. Impozit pe profit/Plati anticipate in contul impozitului pe profit anual datorat/datorate de persoane juridice romane, altele decat cele de la pct. 3, precum si de persoane juridice cu sediul social in Romania, infiintate potrivit legislatiei europene;      

5. Impozit pe profit/Plati anticipate in contul impozitului pe profit anual datorat/datorate de persoane juridice straine, altele decat cele de la pct. 3;      

6. Impozit pe dividende distribuite/platite persoanelor juridice;  
    
7. Impozit pe veniturile microintreprinderilor;

8. Impozit pe veniturile realizate de persoane fizice dintr-o asociere cu o persoana juridica contribuabil, potrivit titlului II din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare;    

9. Impozit pe veniturile realizate de persoane fizice dintr-o asociere cu o persoana juridica contribuabil, potrivit titlului III din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare;       
10. Impozit pe veniturile din drepturi de proprietate intelectuala;     

11. Impozit pe veniturile din arendarea bunurilor agricole;   

12. Impozit pe veniturile din dividende distribuite persoanelor fizice;              

13. Impozit pe veniturile din dobanzi;

14. Impozit pe veniturile din lichidarea unei persoane juridice;

15. Impozit pe veniturile din premii;

16. Impozit pe veniturile din alte surse;       
 
17. Impozit pe veniturile din dividende obtinute din Romania de persoane nerezidente;

18. Impozit pe veniturile din dobanzi obtinute din Romania de persoane nerezidente;

19. Impozit pe veniturile din redevente obtinute din Romania de persoane nerezidente;

20. Impozit pe veniturile din comisioane obtinute din Romania de persoane nerezidente;

21.Impozit pe veniturile obtinute din Romania de persoane nerezidente din activitati sportive si de divertisment;               

22. Impozit pe veniturile reprezentand remuneratii primite de persoane juridice nerezidente care actioneaza in calitate de administrator, fondator sau membru al consiliului de administratie al unei persoane juridice romane;         
      
23. Impozit pe veniturile din servicii prestate de persoane nerezidente;

24. Impozit pe veniturile obtinute de persoane fizice nerezidente din premii acordate la concursuri organizate in Romania;           
 
25. Impozit pe veniturile obtinute la jocuri de noroc practicate in Romania de persoane fizice nerezidente;

26. Impozit pe veniturile din lichidarea unei persoane juridice romane realizate de persoane nerezidente;

27. Varsaminte de la persoanele juridice, pentru persoanele cu handicap neincadrate;

28. Varsaminte din profitul net al regiilor autonome;

29. Impozit pe veniturile din jocuri de noroc;

30. Impozit pe veniturile realizate din transferul masei patrimoniale fiduciare de la fiduciar la beneficiarul nerezident;       

31. Impozit specific unor activitati;  

32. Impozit pe veniturile realizate de persoanele fizice dintr-o asociere cu o persoana juridica contribuabil, potrivit Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activitati;    
      
33. Impozit pe veniturile realizate de persoanele fizice din activitati independente realizate in baza contractelor de activitate sportiva.          

Nomenclatorul obligatiilor fiscale: contributii sociale

34. Contributia de asigurari sociale, datorata de persoanele fizice care au calitatea de angajati sau pentru care exista obligatia platii contributiei de asigurari sociale, potrivit legii;

35. Contributia de asigurari sociale, datorata in cazul conditiilor deosebite de munca, astfel cum sunt prevazute in Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, de catre persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora;

36. Contributia de asigurari sociale, datorata de persoanele fizice care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala;

37. Contributia de asigurari sociale datorata de persoanele fizice care realizeaza venituri in baza contractelor de activitate sportiva;
         
38. Contributia de asigurari sociale, datorata in cazul conditiilor speciale de munca, astfel cum sunt prevazute in Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, de catre persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora.    

 

39. Contributia de asigurari sociale de sanatate, datorata de persoanele fizice care au calitatea de angajati sau pentru care exista obligatia platii contributiei de asigurari sociale de sanatate, potrivit legii;
          
40. Contributia de asigurari sociale de sanatate, datorata de persoanele care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala;            
 
41. Contributia de asigurari sociale de sanatate, datorata de persoanele fizice care realizeaza venituri din arendarea bunurilor agricole;    
      
42. Contributia de asigurari sociale de sanatate, datorata de persoanele fizice care realizeaza venituri dintr-o asociere cu o persoana juridica contribuabil, potrivit titlului II din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare;

43. Contributia de asigurari sociale de sanatate, datorata de persoanele fizice care realizeaza venituri dintr-o asociere cu o persoana juridica contribuabil, potrivit titlului III din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare;

44. Contributia de asigurari sociale de sanatate, datorata de persoanele care realizeaza venituri obtinute din asocierea cu o persoana juridica contribuabil, potrivit Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activitati;

45. Contributia de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele fizice care realizeaza venituri in baza contractelor de activitate sportiva;

46. Contributia de asigurari sociale de sanatate suportata de pensionari pentru perioade anterioare datei de 1 februarie 2017.