Ordin privind procedura si conditiile de aprobare a transferului sumelor din contul de TVA

772

Ordinul reglementeaza conditiile de efectuare a transferului sumelor din contul de TVA. Astfel, se poate solicita transferul sumelor din contul de TVA, prin depunerea Cererii pentru aprobarea transferului sumelor din contul de TVA, cod 310, in format electronic, la registratura sau prin posta cu confirmare de primire.

Cererile pentru aprobarea transferului sumelor din contul de TVA se solutioneaza in termen de 3 zile lucratoare de la data inregistrarii si se mentioneaza in evidenta organului fiscal competent, intr-o fisa distincta, denumita „Transfer de sume din contul de TVA”, in care va fi evidentiat modul de solutionare a cererilor.

Deciziile de solutionare a cererilor pentru aprobarea transferului sumelor din contul de TVA pot fi contestate in termen de 45 de zile de la data comunicarii.

Principalele situatii in care sunt necesare transferuri sunt:

  • S-a transferat anterior o suma din contul current in contul de TVA pentru plata TVA si se solicita recuperarea acesteia. Anexa OP-uri/ dovada plata si alte documente justificative
  • S-au facut plati TVA in numerar mai mari decat incasarile din acea zi si se doreste recuperarea lor.
  • S-au facut plati de TVA cu cardul si se doreste recuperarea lor din contul de TVA al acestor sume. Anexa facturi/bonuri fiscale, dovada plata si orice alte documente justificative.