Persoanele impozabile și instituțiile publice, plătitoare de TVA

730
Persoanele impozabile si institutiile publice, platitoare de TVA

Persoanele impozabile si institutiile publice, platitoare de TVAPersoanele impozabile și instituțiile publice, plătitoare de TVA, au obligația să vireze în contul de TVA propriu, în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la încasarea contravalorii livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii:
a) TVA aferentă încasărilor prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar;
b) TVA care nu a fost plătită în contul de TVA de către alți beneficiari decât cei care aveau obligația să le vireze sumele în contul de TVA (de exemplu persoane fizice);
c) TVA aferentă instrumentelor de plată emise anterior datei de 1 ianuarie 2018 și încasate după această dată.

Încasări și/sau plăți în numerar
• Persoanele impozabile plătitoare de TVA
• au obligația să depună în numerar/să vireze în contul de TVA propriu, în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la încasarea contravalorii livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii, diferența între TVA aferentă încasărilor în numerar și TVA aferentă plăților în numerar efectuate într-o zi.
• În cazul instituțiilor publice plătitoare de TVA
• TVA aferentă contravalorii livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii încasate în numerar se transferă integral în contul de TVA propriu, în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la încasare.

Facturi emise înainte de data aplicării mecanismului și încasate ulterior acestei date
• Persoanele impozabile și instituțiile publice, plătitoare de TVA
• au obligația să vireze în contul de TVA propriu, în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la încasare, TVA aferentă facturilor emise înainte de data de 1 ianuarie 2018, sau după, caz, înainte de data de la care aplică opțional plata defalcată a TVA, și încasate după această dată.