Plafon TVA 01.01.2018

930

In urma solicitatii facute de Romania in data de 26.04.2017, Comisia Europeana a aprobat acordarea unei derogari privind plafonul de scutire de TVA aplicabil pentru intreprinderile mici, modificand acest plafon de la 65.000 euro la 88.500 euro, calculate la cursul de schimb in vigoare la data aderarii.

Astfel, incepand cu 01.01.2018 pafonul de TVA va devein 299.280 lei (probabil rotunjit la 300.000 lei).