Sistemul de plată defalcată a TVA

819
sistemul de plata defalcata a tva

sistemul de plata defalcata a tvaOrdonanța Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, din 31 august 2017.

Motivația introducerii mecanismului plății defalcate a TVA:

 • creșterea gradului de conformare voluntară la plată a operatorilor economici, prin asigurarea resurselor financiare ale acestora pentru plata TVA datorate bugetului
  de stat
 • reducerea evaziunii în domeniul TVA,
 • asigurarea unui mediu concurențial corect prin eliminarea avantajelor unor operatori economici cu comportament fiscal incorect care nu achită TVA la bugetul de stat.

Mecanismul plății defalcate a TVA

Mecanismul plății defalcate a TVA nu schimbă nicio regulă fiscală în domeniul TVA.
De exemplu, nu se modifică:

 • regulile de exigibilitate a TVA
 • regulile de înscriere a operațiunilor în decontul de TVA
 • termenul de depunere a decontului de TVA
 • termenul de plata a TVA către bugetul de stat
 • regulile de rambursare a TVA de la bugetul de stat
 • nu se impun obligații suplimentare de raportare, etc.

De când se aplică mecanismul plății defalcate a TVA?

De la 1 Octombrie 2017 fiecare firmă poate opta să aplice mecanismul. Facilități:

 • Facilități acordate celor care optează pentru aplicarea mecanismului
 • anularea penalităților de întârziere aferente obligațiilor fiscale principale reprezentând TVA, restante la 30 septembrie 2017, în anumite condiții;
 • reducerea cu 5% a impozitului pe profit/pe veniturile micro întreprinderilor aferent trimestrului IV al anului fiscal 2017
 • Organul fiscal înființează „Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA”, iar
  persoanele care optează vor aplica mecanismul începând cu ziua următoare celei în care
  au fost înscrise în acest registru.
 • Organul fiscal va înscrie persoanele în registru în termen de maximum 3 zile de la
  data la care acestea depun notificarea prin care optează pentru aplicarea mecanismului
  privind plata defalcată a TVA.

De la 1 ianuarie 2018 toate persoanele înregistrate în scopuri de TVA sunt obligate să aplice mecanismul plății defalcate de TVA.

Operațiunile pentru care se aplică mecanismul:

 • Operațiunile taxabile din punct de vedere al TVA pentru care locul livrării sau locul prestării se consideră a fi din punct de vedere al TVA în România

Operațiuni pentru care nu se aplică mecanismul:

 • Operațiunile pentru care beneficiarul este persoana obligată la plata TVA
 • Operațiunile supuse regimurilor speciale de TVA: regimul bunurilor second hand,
  regimul agențiilor de turism, regimul special pentru agricultori, etc

Cum funcționează mecanismul?

Fiecare plătitor de TVA va avea în mod obligatoriu un cont separat de TVA, diferit de contul curent. Pentru fiecare factură emisă de un furnizor plătitor de TVA, beneficiarul face două plăți:

 • Una în contul curent, reprezentând valoarea produselor/serviciilor (baza de impozitare a TVA). Această plată se face din contul curent al beneficiarului.
 • Una în contul de TVA, reprezentând valoarea TVA pentru produsele/serviciile în cauză. Această plată se face din contul de TVA al beneficiarului.

Excepții: plăți în numerar, cu cardul, substituite de numerar.