Toti angajatorii sunt obligaţi să negocieze in perioada 20 noiembrie – 20 decembrie actele adiţionale pentru transferul contribuţiilor sociale la angajat

760

Prin OUG nr. 82/2017 se stabileşte că, în perioada 20 noiembrie – 20 decembrie 2017, este obligatorie negocierea colectivă pentru modificarea contractelor de muncă prin acte adiţionale, în contextul transferului contribuţiilor sociale de la angajator la angajat.

Legea dialogului social nr. 62/2011 prevede la art. 129 că:

(1) Negocierea colectivă este obligatorie numai la nivel de unitate, cu excepția cazului în care unitatea are mai puțin de 21 de angajați.

(2) Inițiativa negocierii aparține angajatorului sau organizației patronale.

(3) Angajatorul sau organizația patronală inițiază negocierea colectivă cu cel puțin 45 de zile calendaristice înaintea expirării contractelor colective de muncă sau a expirării perioadei de aplicabilitate a clauzelor stipulate în actele adiționale la contractele colective de muncă.

(4) În cazul în care angajatorul sau organizația patronală nu inițiază negocierea, aceasta va începe la cererea scrisă a organizației sindicale reprezentative sau a reprezentanților angajaților, în termen de cel mult 10 zile calendaristice de la comunicarea solicitării.

(5) Durata negocierii colective nu poate depăși 60 de zile calendaristice decât prin acordul părților.

(6) Contractele colective de muncă pot să prevadă renegocierea periodică a oricăror clauze convenite între părți.

În contextul modificările introduse de OUG nr. 79/2017 privind transferul contribuţiilor sociale de la angajator la angajat, ce urmează a se aplica de la 1 ianuarie 2018, legiuitorul a venit cu o serie de reguli privind negocierile pentru modficarea contractelor de muncă prin acte adiţionale.

Astfel, pentru punerea în aplicare a OUG nr. 79/2017, este obligatorie:

  • iniţierea negocierii colective, în unităţile în care nu există încheiat contract/acord colectiv de muncă (derogare de la art. 129 alin. (1))
  • negocierea colectivă a actelor adiţionale la contractele şi acordurile colective de muncă în vigoare (derogare de la art. 129 alin. (3) şi (5)).

În aplicarea acestor prevederi, în unităţile în care nu există sindicat reprezentativ afiliat la o federaţie reprezentativă la sectorul de activitate, la negocierea contractelor acordurilor colective de muncă sau a actelor adiţionale (după caz) pot participa reprezentanţi ai federaţiei sindicale, în baza mandatului sindicatului, împreună cu reprezentanţii salariaţilor.

În unitățile în care nu există sindicat la negocierea contractelor/acordurilor colective de muncă sau a actelor adiționale (după caz) pot participa reprezentanții salariaților împreună cu un reprezentant al unei federații reprezentative în sectorul de activitate sau al unei confederații sindicale reprezentative la nivel național, la invitația reprezentanților salariaților.

ATENŢIE! Aceste reguli se aplică în perioada 20 noiembrie – 20 decembrie 2017!