Se suspendă măsurile de executare silită

245

Conform OUG 29/2020 nu se calculează și nu se datorează dobânzi și penalități de întârziere pentru obligațiile fiscale scadente începând cu data intrării în vigoare a ordonanțe de urgență și neachitate până la 30 de zile după încetarea stării de urgență.

De asemenea, conform documentului, se suspendă sau nu încep măsurile de executare silită prin poprire a creanțelor bugetare, cu excepția executărilor silite care se aplică pentru recuperarea creanțelor bugetare stabilite prin hotărâri judecătorești pronunțate în materie penală.

Măsurile de suspendare a executării silite prin poprire asupra sumelor urmăribile reprezentând venituri și disponibilități bănești se aplică, prin efectul legii, de către instituțiile de credit sau terții popriți, fără alte formalități din partea organelor fiscale;

De asemenea actul prevede acordarea de garantii de stat pentru participantii la program pentru credite de investii sau linii de credite pentru capital de lucru garantate de stat- pentru care statul subventioneaza dobanzile 100% pe perioada de la momentul acordarii dupa intrarea in vigoare a OUG nr.29/2020, si poate dura pana la 31.03.2021.

Prorogarea termenului de declarare si plata a impozitelor si taxelor locale de la 31.03.2020-la 30.06.2020 inclusiv